Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola technická - Sokolská, Brno

Projekty EU, do kterých je zapojena naše škola
Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK)


 • název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělání na středních školách Jihomoravského kraje


  • Operační program: OPVK
  • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006
  • zahájení projektu: 3.10.2013
  • ukončení projektu: 30.6.2015

Výběrová řízení: Výzva k podání nabídek (26.3.2014) Průmyslový robot s pracovní hlavicí

Více informací... • název projektu: Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ


  • Operační program: OPVK
  • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0632
  • zahájení projektu: 2.4.2012
  • ukončení projektu: 1.4.2014

Digitální učební materiály

Odkaz ke stažení:

http://domes.spssbrno.cz/web/DUMy/

 • název projektu: Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů


  • registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0036
  • zahájení projektu: 1.5.2012
  • ukončení projektu: 30.6.2014

Hlavní cíl projektu

Zvyšování kvality ve vzdělávání.Hlavním cílem projektu je modernizace vyučovacích metod výuky vybraných technických předmětů a cizích jazyků všech technických předmětů prostřednictvím vývoje nových vzdělávacích materiálů pro zvyšování teoretických vědomostí a znalostí i praktických dovedností.

Klíčové aktivity:

1)Vývoj nových multimediálních vzdělávacích materiálů pro výuku teoretických vědomostí i praktických dovedností předmětu "Automatizace a informatika" ve strojírenství vč. e-learningu. Konkrétně se jedná o oblast Programovatelných automatů, pneumatiky a elektropneumaticky, hydrauliky a robotiky.

2)Forma e-learningu pro moderní výuku jazyků – technická angličtina a technická němčina, elektronické testování a vyhodnocování znalostí včetně možnosti vytváření elektronických slovníků technických výrazů.

Cílová skupina

Žáci studijních oborů Strojírenství a oboru Technické lyceum 3. a 4. ročníku Střední průmyslové školy, Sokolská 1, Brno

Více informací...

Modernizace metod výuky -> e-Learning


Ověřování ve výuce automatizace a robotiky:Ověřování ve výuce cizích jazyků: • název projektu: Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství

   • registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0049
   • zahájení projektu: 1.9.2013
   • ukončení projektu: 30.6.2015

Hlavní cíl projektu
Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřujícího k vyšší konkurenceschopnosti, jako součásti vzdělávací nabídky v návaznosti na aktuální potřeby zaměstnavatelů Jihomoravského regionu ve strojírenském oboru.
Klíčové aktivity:
1)Vývoj nových vzdělávacích programů v oblasti strojírenství, konkrétně pro řešení automatizace a robotiky. Bude vytvořeno celkem 12 nových vzdělávacích modulů jako součástí 8 výukových programů s těžišem na získání a upevnění potřebných vědomostí a praktických dovedností.
Realizace : 9/2013 – 12/2014
2)Pilotní ověření vzdělávacích modulů a výukových programů.
Realizace : 1/2015 – 6/2015
Cílová skupina
Účastníci dalšího vzdělávání z řad veřejnosti.

Více informací...

Výukové programy - nabídka

Termíny kurzů

Fotografie

 • název projektu: NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi

  • registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0046
  • zahájení projektu: 1.3.2012
  • ukončení projektu: 28.2.2014

Projekt je v souladu s cílem OPVK a cílem oblasti podpory 2.4 zaměřen na posílení vztahů mezi různými typy institucí terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem prostřednictvím spolupráce mezi subjekty.

Výstupy projektu lze charakterizovat následovně:

 • komunikační platforma pro všechny partnery
 • systém transferu znalostí a zkušeností
 • kontaktní místo s profesionálním vedením
 • školicí aktivity v oblasti spolupráce s proškolením pracovníků VOŠ, VŠ i studentů obou typů škol.

Projektové aktivity jsou nastaveny tak, aby podpořily cílenou orientaci na spolupráci mezi různými typy institucí a vytvořily ucelený soubor činností oslovujících všechny cílové skupiny. Současně zpřístupňují oblast spolupráce mezi různými sektory jako perspektivní prostor pro profesní uplatnění absolventů VOŠ, VŠ i akademických pracovníků.

Klíčové aktivity projektu:

Podpora spolupráce mezi vzdělávacími institucemi formou praxí, společného řešení projektů a dalšího vzdělávání studentů VOŠ.

Podpora spolupráce mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi a podnikatelským sektorem prostřednictvím stáží a praxí.

Networking se zaměřením na přenos poznatků a budování sítí v oblasti strojírenství.

Vznik a rozvoj kontaktního místa pro strojírenství.

NETME Working vytváří strukturu zaměřenou na vytváření a řízení vztahů a intenzifikaci spolupráce odborných výzkumných týmů VUT v Brně zapojených do projektu regionálního VaV centra NETME (http://www.netme.cz/) s dalšími subjekty z řad vzdělávacích a V a V institucí a se subjekty ze soukromého sektoru, které jsou přímo orientované na využití poznatků z oblasti strojního inženýrství.Regionální operační program jihovýcho(ROP)

 • název projektu: Modernizace techniky pro výuku odborných předmětů

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Prezentace projektu - náhled

CNC školní frézka s ručním ovládáním a CNC školní soustruh s ručním ovládáním:


Tiskárna pro rapid prototyping:


Pracoviště programovatelných automatů:


Pracoviště RC techniky – číslicová technika:


Modernizace laboratoře elektrotechniky:


Vybavení laboratoře pro nedestruktivní defektoskopii: • název projektu: Technické inovace pro školní vzdělávací programy
  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

   • registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/27.01340
   • zahájení projektu: 16.4.2012
   • ukončení projektu: 31.8.2014

Projekt je navržen a realizován z důvodu rozšíření schopností školy reagovat na moderní trendy v průmyslové výrobě a tak připravovat žáky školy v souladu s těmito trendy.

Cílovou skupinou jsou studenti střední školy oboru strojírenství, technického lycea a žáci Vyšší odborné školy technické.

Cílem projektu je dosažení vyššího stupně modernizace školních vzdělávacích programů.
Tohoto cíle bude dosaženo vybavením pracoviště pro trénink zapojování  hydraulických obvodů, pracovištˇprogramovatelných automatů, modernizací CAD pracoviště zařízením pro snímání 3D objektů, vybavením odborné učebny CNC gravírovací CNC frézkou a celkovou modernizací infrastruktury školní počítačové sitě.

Bližší informace o zařízeních . . . .
Realizace projektu . . . .

Užitečné odkazy

Napište nám

Ochrana proti spamu: Kolik je 2x3?

Rychlý kontakt

E-mail: info@spssbrno.cz
Telefon: 541 427 111
Fax: 541 241 448

Adresa:
Sokolská 1, 602 00 Brno
» ukázat na mapě

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj
IZO: 000 559 415
IČO: 00 559 415

© SPŠ a VOŠT Sokolská, Brno • všechna práva vyhrazena • vytvořil MD webdesign - tvorba webů, SEO, internet marketing