Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola technická - Sokolská, Brno

Přijímací řízení

Přijímací řízení na SPŠ pro školní rok 2015/2016

Termín konání 1. kola přijímacího řízení:  22. 4. a 23. 4.2015 

(pokud uchazeč v tyto dny koná přijímací zkoušky bude jejich začátek stanoven na 8.00 hod - týká se pouze oboru STROJÍRENSTVÍ a EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ)

15. 4.2015 - jednotný test z matematiky a českého jazyka v rámci pilotního ověřování státních přijímacích zkoušek (pouze pro obor Technické lyceum - začátek testu z matematiky v 8.30, z českého jazyka v 11.00)  


Formulář přihlášky ke stažení (25kB)

78-42-M/01   TECHNICKÉ  LYCEUM - kriteria pro přijetí

- zohlednění prospěchu na vysvědčení z předcházejícího vzdělání za poslední tři klasifikační období podle § 60 odst. 13 písm. a) školského zákona,ze ZŠ

- výsledek přijímací zkoušky podle § 60 odst. 13 písm. c), konané formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury, podle čl. 3 odst. 1 pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, ve znění pozdějších dodatků, zveřejněného pod č. j.: MSMT-23913/2014.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na formuláři přihlášky ke studiu.

Kapacita oboru (počet přijímaných žáků): 30


Vzorový didaktický test z českého jazyka


Klíč řešení didaktického testu z českého jazyka/a>


Vzorový didaktický test z matematiky


Klíč řešení didaktického testu z matematiky

63-41-M /01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - kriteria pro přijetí

- zohlednění prospěchu na vysvědčení z předcházejícího vzdělání za poslední tři klasifikační období podle § 60 odst. 13 písm. a) školského zákona,ze ZŠ

- výsledek přijímací zkoušky z anglického jazyka zadávané školou formou 60ti minutového didaktického testu z učiva anglického jazyka ZŠ.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na formuláři přihlášky ke studiu.

Kapacita oboru (počet přijímaných žáků): 30

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - kriteria pro přijetí

- zohlednění prospěchu na vysvědčení z předcházejícího vzdělání za poslední tři klasifikační období podle § 60 odst. 13 písm. a) školského zákona,ze ZŠ

- bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči s průměrným prospěchem do 1,6 včetně, za poslední tři klasifikační období podle § 60 odst. 13 písm. a) školského zákona,ze ZŠ (celkový průměr ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ).

- uchazeči s průměrem horším jak 1,6 vykonají přijímací zkoušku z matematiky zadávané školou formou 60ti minutového didaktického testu z učiva matematiky ZŠ

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na formuláři přihlášky ke studiu.

Kapacita oboru (počet přijímaných žáků): 180

K přihlášce ke studiu vyžadujeme lékařské potvrzení.

U oboru Strojírenství uvádějte na přihlášku i specializaci - zaměření, o které máte zájem ( všeobecné strojírenství, počítačová grafika a průmyslový design, informační technologie, počítačové řízení NC a CNC strojů, automatizace a informatika, elektrotechnika )

82-41-M/06: Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Počty přijímaných žáků:27

Talentové zkoušky v 1. termínu na Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů" se budou konat ve dnech 12. a 13. ledna 2015 v 9:00 hod.

( další kola probíhají v únoru, březnu, ... do naplnění kapacity oboru )

Talentová zkouška se skládá ze tří částí:
1. kresba daných předmětů
2. modelování
3. posouzení domácích prací

Uchazeč si přinese 5 vlastních prací (kresba, plastika, malba, řemeslný výrobek aj.)

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ talentových zkoušek oborů 82-41-M/06
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů pro školní rok 2015/2016

Výtvarná příprava: body
a) kresba daných předmětů 0 - 35
b) modelování 0 - 35
c) domácí práce (5 kusů) 0 - 30

Do oboru bude přijato celkem 27 žáků v pořadí dle součtu bodů. Minimální počet bodů pro přijetí je 60.

V případě rovnosti bodů v součtu rozhoduje o pořadí:
1. vyšší počet dosažených bodů v součtu kresba + modelování
2. vyšší počet dosažených bodů v modelování u zaměření:
• umělecké zámečnictví a kovářství
• umělecké odlévání
3. vyšší počet dosažených bodů v kresbě u zaměření:
• plošné a plastické rytí
• zlatnictví a stříbrnictví
4. průměrný prospěch ze všech předmětů v pololetí a na konci 7. a 8. ročníku
základní školy (nebo odpovídající hodnocení z víceletého gymnázia)

Termín podání přihlášek pro I.termín je do 30. listopadu 2014.

( pro další kola přijímací řízení budou termíny podání přihlášky dodatečně stanoveny )

Nedílnou součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

kriteria-talentove-zkousky-2015.pdf

Přijímací zkoušky na VOŠ pro školní rok 2015/2016

Přijímací zkoušky probíhají písemnou formou a jsou z matematiky a anglického jazyka v rozsahu učiva střední školy. K přihlášce ke studiu (formulář SEVT.49.152.0) (726kB) opatřené lékařským potvrzením, přiložte ověřenou kopii maturitního vysvědčení (ověřenou kopii maturitního vysvědčení je možné doložit v den konání přijímací zkoušky). Podání přihlášky je zdarma.

Termíny podání přihlášek

1. kolo

do 31.5.2015

2. kolo

do 20.8.2015

Termíny přijímacích zkoušek

1. kolo

18.6.2015

2. kolo

27.8.2015

3. kolo

září 2014 - bude upřesněno

Podmínky pro přijetí (do 1.ročníků VOŠT ve školním roce 2015/2016)

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou doložené maturitním vysvědčením nebo jeho ověřenou kopií
  • podání přihlášky ke studiu ( formulář SEVT.49.152.0 ) (726kB)

Přijetí bez přijímacích zkoušek

  • Pokud uchazeč o studium složil maturitní zkoušku v profilové(školní) nebo společné (státní) části z MATEMATIKY a ANGLICKÉHO JAZYKA s prospěchem výborným nebo chvalitebným, je přijat bez přijímacích zkoušek.
    Pokud uchazeč o studium složil maturitní zkoušku v profilové(školní) nebo společné (státní) části z MATEMATIKY a ANGLICKÉHO JAZYKA s prospěchem výborným nebo chvalitebným pouze z jednoho předmětu, (z matematiky nebo z cizího jazyka), nevykonává z tohoto předmětu přijímací zkoušku a je mu přidělen plný počet bodů.

Kritéria pro stanovení pořadí na základě přijímací zkoušky

  • Nemohou být přijati studenti, kteří jsou hodnoceni v jedné části přijímací zkoušky známkou nedostatečnou.
  • Počet přijímaných studentů je 60.
  • Přijímáni budou studenti až do naplnění kapacity oboru.

Pořadí je stanoveno na základě výsledků přijímací zkoušky z matematiky a anglického jazyka. Provede se součet dle vzorce níže a sestaví se pořadí dle počtu získaných bodů. Student s nejnižším počtem bodů se zařadí na 1.místo, student s nejvyšším součtem na poslední místo.

M * 10 + J * 10 + MV * 4 = body,

kde M je výsledek přijímací zkoušky z matematiky, J je výsledek přijímací zkoušky z jazyka a MV je průměr známek maturitního vysvědčení

Matematika2012Matematika2013

Příklady zadání přijímacích zkoušek z předchozích let
Matematika - vyšší odborná škola 2001
Matematika - vyšší odborná škola 2008
Matematika - střední škola 2012
Anglický jazyk - vyšší odborná škola 2008
Anglický jazyk - střední škola 2012
Anglický jazyk - střední škola 2013

Užitečné odkazy

Napište nám

Ochrana proti spamu: Kolik je 2x3?

Rychlý kontakt

E-mail: info@spssbrno.cz
Telefon: 541 427 111
Fax: 541 241 448

Adresa:
Sokolská 1, 602 00 Brno
» ukázat na mapě

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj
IZO: 000 559 415
IČO: 00 559 415

© SPŠ a VOŠT Sokolská, Brno • všechna práva vyhrazena • vytvořil MD webdesign - tvorba webů, SEO, internet marketing